Když někdo ubližuje dítěti

V první řadě záleží na tom, kdo dítěti ubližuje a jakým způsobem. Pokud pouze jeden z rodičů, třeba otec, matka může pro dítě hodně udělat. Horší je situace, když dítěti ubližují oba rodiče.
Pedagogové a výchovní poradci by měli věnovat zvýšenou pozornost dětem, které vyrůstají v problematických rodinách.
velký deštník
Mluvte s nimi
S postiženými dětmi je třeba mluvit a povzbuzovat je, aby se se svými bolestnými zážitky svěřily. Nejdřív je třeba získat jejich důvěru. Tyto děti bývají vystrašené a uzavřené, bojí se o své situaci mluvit. Čím horší ubližování doma prožívají, tím hůře se jim o tom mluví. Pokud však nedostanou možnost svoje problémy vyjádřit, pocity křivdy a ublížení narůstají.

Pokud dítěti ubližuje jeden z rodičů
Druhý rodič by se měl snažit těžkou situaci v rodině dítěti vysvětlit. Je třeba použít vhodnou formu, vhodný jazyk a dobře zvolit dobu. Jestliže je otec závislý na alkoholu, matka může dětem vysvětlit, že je tatínek nemocný. Neměla by si před dětmi na otce stěžovat a mluvit o něm špatně. Tím jen bolest dětí prohlubuje. Zvláště synové nesou těžce, když matka před nimi otce znevažuje. Dcerám zase ubližuje, když otec ponižuje matku a chová se k ní hrubě.

Pomoc potřebuje celá rodina
Nestačí pomáhat jen dítěti. Je třeba řešit nepříznivou situaci v celé rodině. Snaha oddělit dítě od rodiny by byla jen zdrojem dalšího utrpení. Dítě potřebuje oba rodiče. Pořád je lepší nechat je v problematické rodině, než ho o ni úplně připravit. Předání do pěstounské péče nebo dokonce do dětského domova by mělo následovat jen v krajním případě.

Nepodceňujte běžné dětské starosti
Nejde jen o mimořádné situace ublížení. Dospělí bývají sami sebou tak zaujati, že nejsou schopni vnímat každodenní bolesti a problémy dětí. Jsou přesvědčeni, že jejich děti mají všechno a měly by být spokojené. Dospělým jde hlavně o peníze a hmotné záležitosti. Předpokládají, že dětem jde o totéž. Děti potřebují především lásku, pozornost, přijetí, porozumění, zájem.
dítě mezi vlaky
Šikana v dětském kolektivu
Dětem neubližují jen dospělí, ale také vrstevníci. Může jít o výsměch, ponižování nebo dokonce fyzické násilí. Dítě to před rodiči a vychovateli často tají. Rodiče by měli dítěti pozorně naslouchat.  Pokud se dítě bojí chodit do školy, měli by pátrat po důvodu. Je dobré dítě naučit, jak se v takových situacích zachovat a kde hledat pomoc. Děti bez rodinné podpory bývají častým terčem ubližování a zneužívání ze strany vrstevníků nebo jiných dospělých. Pokud má dítě oporu v rodičích a může s nimi kdykoliv počítat, dokáže se snadněji ubránit a vyhledat pomoc dospělých.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup