Když podnikání nevynáší

Podnikání představuje celou škálu různých počinů, jež se musí do jednoho vyvést, má-li být dosahováno úspěchů. Někdy přitom záleží na podnikateli samotném, jindy spíše na jeho zaměstnancích, ale významnou roli mohou sehrát i dodavatelé, odběratelé, stát i různé jiné instituce. Kdekoliv může dojít k chybě, jež může mít třeba i nedozírné následky.
Stačí třeba, aby odběratelé zrušili zakázku nebo dokonce nezaplatili za už odebrané zboží či využité služby, a peníze chybí, stačí nečekané zdražení vstupů a klesá výnosnost práce, stačí, aby se vsadilo na nabídku něčeho, po čem není poptávka, stačí ledabylost nebo lenost zaměstnanců či jejich ‚přičinlivost‘ do vlastní kapsy, stačí, aby si nějaký úřad vzpomněl, že chce nějaké další peníze nebo se musí provést nějaká změna, jež není zadarmo, a je zle.
několik mincí

A co si má podnikatel počít v situaci, kdy se jeho firmě z některého důvodu nebo kombinace důvodů nevede nijak valně? Kdy vznikají problémy, jež je třeba co nejrychleji řešit? Pak je nejednou tím nejlepším řešením peníze si půjčit. Protože tak jsou rychle k dispozici a rychle se tak dají provést žádoucí počiny či změny.
Ovšem pokud jsou problémy takového podnikatele příliš velké, není zrovna každý z těch, kdo půjčky veřejně nabízejí, ochoten mu pomáhat. Je tu přece nejistota, že dotyčný zájemce o půjčku nemusí být v budoucnu schopen či ochoten vše vrátit, a než toto riskovat, to už je pohodlnější mu nic nepůjčit. Což se leckdy děje.
zlaté mince

Leckdy je tomu tak. Ovšem věřte, že nebankovní hypotéka bez registru je jiná. Tu má naději získat i ten, kdo není zajímavý třeba pro banky, tedy kdo má jen nízké příjmy, nedobře vyhlížející daňové přiznání, záznamy v registrech dlužníků a podobně. I hodně problematický žadatel tu může uspět. A to proto, že je nutné se i zde za půjčené peníze zaručit, ovšem jinak než u běžných půjček. Tady se dává do zástavy žadatelova nemovitost, jež se stává zárukou, že dotyčný vše řádně vrátí. A pak už stačí jenom nějaké příjmy, jež ke splácení stačí, a žadatel dostane rychlostí blesku peníze, jež jeho podnikání mohou spasit. O což tu přece jde.