Proč mají e-shopy obchodní podmínky, se kterými musíte souhlasit


Nakupování pÅ™es internet si získává stále na popularitÄ›. Ta se jeÅ¡tÄ› zvýšila v důsledku koronavirové pandemie. Je to totiž možnost, jak nakoupit, co potÅ™ebujeme, aniž bychom ohrozili nákazou další lidi, Äi bychom jimi byli sami ohroženi. Je tedy jasné, že e-shopy zažívají rekordní tržby.

To vÅ¡e je samozÅ™ejmÄ› v pořádku, a je to dobrý způsob, jak podporovat ekonomiku s ohrožením minimálního množství lidí. AvÅ¡ak jistÄ› jste si vÅ¡imli, že aÅ¥ už nakupujete kdekoliv, vždy tam máte uvedeny obchodní podmínky PůjÄovna Praha 9, se kterými musíte zadat souhlas.

podminky1

Pravdou je, že vÄ›tÅ¡ina z nás na nÄ› pouze automaticky klikne, aniž by jim vÄ›novala vÄ›tší pozornost. Platí to zvláštÄ› tehdy, jsou-li skryty za nÄ›jakým odkazem. PodobnÄ› to dÄ›láme, když si například instalujeme nÄ›jaký program do poÄítaÄe a chce to po nás, abychom si pÅ™eÄetli podmínky užívání.

Nabízí se zde vÅ¡ak otázka: je to dobrý nápad? Co vÅ¡e se tam může skrývat, když jsou tak dlouhé, jak obvykle bývají? Je totiž jasné, že obchody samotné nemají příliÅ¡ zájem na tom, abychom je Äetli. I proto je velmi Äasto najdeme za odkazem a jsou psány malým písmem. Cílem je Ätenáře odradit od toho, aby je nÄ›jak podrobnÄ›ji studoval.

ProÄ tomu tak je? JednoduÅ¡e proto, že tam je například i reklamaÄní řád, případnÄ› i způsob dodání a vrácení penÄ›z v případÄ› nespokojenosti. A spousta dalších vÄ›cí, které by klienta nemÄ›ly příliÅ¡ zajímat. Obvykle na nich příliÅ¡ nezáleží, avÅ¡ak když nastane nÄ›jaký problém, okamžitÄ› poznáte ten rozdíl.

podminky2

ProÄ je tedy uveÅ™ejňují, když nemají příliÅ¡ zájem na tom, aby je zákazníci Äetli? Z jednoduchého důvodu: protože to pÅ™ikazuje zákon. Ten také uvádí, co vÅ¡e musí obsahovat, stejnÄ› jako postih za nedodržení tohoto pravidla.

Jaké je tedy Å™eÅ¡ení? AÄ to může být zdlouhavé a nákup rozhodnÄ› nebude trvat pár kliknutí, rozhodnÄ› si vÅ¡e peÄlivÄ› pÅ™eÄtÄ›te, a pokud vám nÄ›co pÅ™ijde zvláštní, kontaktujte zástupce firmy. Vyhnete se tak mnoha budoucím problémům.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup