Proč musíme dbát na udržení optimální hodnoty pH


Ten podivný chemický termín „pH“ vyjadřuje, zda je kapalina povahy zásadité, anebo kyselé. Jedná se o spojitou stupnici veškerých kapalin v přírodě, které jsou buďto kyselinami nebo louhy, a uprostřed se nachází neutrální voda.
Voda se však v přírodě sama osobě přesně v neutrální pozici nevyskytuje, váže na sebe různé minerální látky a tím se posouvá na stupnici směrem vzhůru (k zásaditosti) nebo směrem dolů. Obecně značí vyšší obsah minerálů vodu tvrdší, zásaditější.

relax

Pro provoz vodních nádrží na koupání je rozhodující, aby byla jejich náplň v patřičném rozmezí hodnot pH. V přesném čísle se mnozí odborníci neshodují, liší se však jen o desetiny stupňů. Přibližně by měla být od 6,8 do 7,2. Zásaditější tekutina od 7,3 může být zdrojem problémů s mléčným zákalem, který je způsoben vyšším obsahem hořčíku a vápníku, a v takové tekutině se hůře rozpouští desinfekční prostředky. Jestliže jsou na bázi chlorových tablet, vodní náplň po chlóru zapáchá a neprospívá to ani našemu zdraví.

Naopak kyselejší tekutina způsobuje větší riziko koroze kovových (nejen ocelových, ale i hliníkových nebo měděných) částí a blednutí plastů.
K měření slouží speciální testery, jsou buď proužkové, nebo tzv. kapkové a porovnává se na nich barva zkušební tekutiny podle přiloženého vzoru. Měření bychom měli bez ohledu na to, jak je bazén v sezoně využíván, provádět pravidelně alespoň jedenkrát týdně. Odchylky od limitu se pak dorovnávají přípravky pro snížení nebo zvýšení, označené jako pH plus nebo mínus.

kroužky

Alkalita bazénové vody

Alkalitou rozumíme množství rozpuštěných uhličitanů. Jestliže je jejich množství v rovnováze, vodní náplň v nádrži snáze vyrovná pH. U příliš nízkých hodnot dochází ke kolísání a výkyvům, naopak u vyššího množství uhličitanů se bude voda držet v nadlimitních hodnotách zásaditějších. Alkalita by se měla pohybovat v rozmezí od 80 do 120 ppm.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup